Tid til at lukke sommerhuset ned for vinteren

3 ud af 4 sommerhuse bruges mindst en uge om vinteren, hvilket gør, at mange lader huset stå med 5 °C varme eller mere vinteren over.

Trods en højere standard i moderne sommerhuse, med bl.a. bedre isolering, kan det være en dyr løsning med vinteropvarmning og kan typisk koste mere end energiforbruget resten af året.

Derfor anbefales det at lukke huset helt ned – også efter korte besøg i løbet af vinteren. Her er nogle tips fra Dansk Varme Service til, hvordan du lukker sommerhuset ned.

vinter-hus2

En omhyggelig nedlukning af sommerhuset kan spare dig for både bekymringer og uforudsete udgifter og kræver kun en lille indsats.

For at være på den sikre side, skal du lukke for vandet på hovedhanen i huset og på hovedhanen udenfor huset (typisk placeret i en brønd i haven), så du også undgår frostsprængninger i jorden. Herefter skal du åbne for alle vandhaner i huset og tømme rørene helt for alt vand. Har du en vandvarmer på f.eks. 60 liter, skal der bruges lidt tid på at tømme denne.

Herefter kan du puste rørene igennem med luft – fx fra en cykelpumpe eller en lille kompressor, hvis der er monteret ventiler på din installation. Det kan være en god ide at lade vandhanerne stå åbne vinteren over.

Har du et termostatstyret blandingsbatteri, kan det være svært at få det helt tømt. Nogle afmonterer dette helt om vinteren.

Andre vælger at få monteret et blandingsbatteri uden termostatstyring. Toiletter og cisterner tømmes så vidt muligt og kan evt. påfyldes anti-frostvæske, som fx sprit eller autokølervæske.

Derefter er det vigtigt at kigge på ens hårde hvidevare. Opvaskemaskinen er nemlig en af de installationer, som er sværest at tømme helt for vand og derfor også oftest ramt af frostskader. Det er derfor vigtigt, at man er omhyggelig med at få alt vand ud af maskinen og fra dens tilløbsslanger.

Både opvaskemaskine, fryser og køleskab bør været helt afbrudte om vinteren og have lågerne på klem, så du undgår skader med mug.

Kig dit hus igennem udvendigt

Det er også vigtigt at tjekke efter, om dit sommerhus ellers er i god stand og er klar til vinteren. Du skal huske at kontrollere, at husets tagrender ikke er stoppede af blade, grannåle med mere. Og når du alligevel er i gang med den udvendige, øverste del af huset, kan du også tjekke efter, at der ikke er huller eller skader i tagplader eller tagpap.

Kontroller også, at en evt. træbeklædning ikke er tørret ud eller er i begyndende råd, hvilket kan åbne op for fugt i konstruktionen. Kig også efter, at vinduer og døre lukker helt tæt og at tætningslister ikke har løsnet sig eller sat sig skævt.

Som et sidste tip kan det anbefales, at lade gardinerne være trukket fra, så ubudne gæster kan se, hvad huset indeholder – eller ikke indeholder. Har du kostbare værdigenstande, er det således bedre at fjerne disse om vinteren end at trække gardinerne for.

You may also like...