Sådan undgår du oversvømmelse på sommerhusgrunden

Er du træt af at have vand i kælderen, hver gang det danske sommervejr igen viser sig fra sin regnfulde side? Eller blot træt af at der evigt og altid er mudret på sommerhusgrunden omkring huset?

Læs med her for at se, hvordan du undgår oversvømmelser på din sommerhusgrund.

Hvorfor oversvømmes sommerhusområderne?

Det er altid nemmest at håndtere et problem, hvis man kender baggrunden for det. Derfor er her nogle af de mest almindelige grunde til, at sommerhusområder gang på gang oversvømmes. For det første ligger sommerhusområdet ofte i gamle tørvemoser, hvor man har drænet jorden. Det betyder på sigt, at tørven falder sammen, og at vandstanden derfor er højere.

Derudover er dræningerne ofte gamle og kan ligeledes være faldet sammen, hvorfor de ikke virker optimalt, og vandstanden stiger derfor støt i området. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at grøfter og vandløb i området vedligeholdes, så vandet ubesværet kan løbe væk.

Hvis grøfterne gror til, oversvømmes de hurtigere, og vandet kan derfor ikke ledes væk. Det er også med til, at grundvandet kan stige.

Opsamling af regnvand mindsker risikoen for oversvømmelse

Ud over at sørge for at grunden drænes optimalt, kan det også være en løsning simpelthen at opsamle noget af al regnvandet, før det når jorden! Ved at have en regnvandsbeholder ved dit sommerhus belaster du jordens sugeevne mindre, og du mindsker derved risikoen for at få oversvømmelser.

Og desuden er det økonomisk smart! Regnvand kan nemlig sagtens bruges til mange af de ting, hvor vi ellers normalt bruger postevand. Det gælder for eksempel toiletskyl, tøjvask og vanding af haveplanter.

Der er ingen sundhedsmæssige årsager til, at man ikke kan bruge regnvand til disse formål, og desuden er det meget bedre for miljøet!

Vi belaster i forvejen vores grundvandsdepoter rigtig meget, og ved at bruge regnvand i stedet for postevand til nogle enkelte ting kan vi altså sikre vores grundvand i længere tid frem.

Ydermere skønnes det, at du kan spare omkring 40 % på vandregningen blot ved at bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask – og mere, hvis du også bruge det til at vaske bilen og vande bedene. At opsamle grundvand er altså bedre for pengepungen og miljøet og mindsker samtidig risikoen for oversvømmelse.

Læs mere om regnvandsopsamling her hos regnvandstanken.dk.

Sørg for effektiv dræning i dit område

Det vigtigste middel til at holde styr på vandmængden på din sommerhusgrund er at sikre, at dræningen i området fungerer optimalt. Man lægger ofte dræn på hver enkelte grund og samler dem så i større drænrør, rørlagte vandløb eller lignende. Men hvis ikke disse systemer virker efter hensigten, oversvømmes de ejendomme, der ligger lavest, hurtigt.

Derfor er det vigtigt at vedligeholde hele dette system, og det er du som grundejer selv forpligtet til at sørge for. Brønde i drænsystemet skal for eksempel renses hvert år – det ordner slamsugerfirmaerne – og de rørlagte vandløb kan ligeledes spules, så vandet kan løbe væk uden forhindringer på vejen.

Derfor er det også vigtigt, at træer og buske ikke vokser ind i drænene.

You may also like...