Har du styr på radonværdierne i dit feriehus? Bliv klogere her

Du kan gøre klogt i at lære mere om radon og de negative effekter, det kan have på dit og din families helbred. Det kan nemlig være utrolig farligt at bo i et hjem, der har en for høj radonværdi – og det gælder naturligvis også feriehuset.

Radon er et naturligt stof og en radioaktiv luftart, som hverken kan ses, høres, lugtes eller smages, hvilket gør det næsten umuligt for dig at vide, om huset indeholder for meget radon.

Læs videre, og lær mere om, hvad radon er, og hvordan du sikrer, at dit hjem ikke overstiger minimumsværdierne.

Hvad er radon?

Som allerede nævnt er radon naturligt og stammer fra radium, der blandt andet findes i undergrunden og i byggematerialer, der er fremstillet af materialer fra undergrunden.

Radium findes overalt i undergrunden og kan trænge ind i dit hjem fra jorden, der findes under og omkring feriehuset. Det er særligt revner i konstruktionen eller utætte konstruktioner ved jorden, der kan forårsage, at radon kan trænge ind i boligen.

Hvorfor er det skadeligt?

Radon udsender radioaktive stråler, som ved indånding kan give skader på levende celler i luftveje og lunger. Dette sker, når radonatomerne henfalder, hvorved cellerne i lungerne kan blive beskadiget – dette øger risikoen for lungekræft.

Radon er estimeret til at være årsag til at 300 danskere hvert år får konstateret lungekræft.

Hvordan tjekker jeg mit feriehus for radon?

Det tager nogenlunde 2-3 måneder at tjekke feriehuset for radon, og det skal foretages i fyringssæsonen fra oktober til april, hvor temperaturforskellen mellem ude og inde er størst.

Herefter kan man måle årsmiddelværdien, som er nødvendig for at vurdere, om der skal igangsættes initiativer, der kan nedsætte værdien.

Det er naturligvis ikke et fordelagtigt tidspunkt på året at skulle måle værdien, da man ofte ikke benytter sit feriehus ret meget i denne periode.

Det kræver altså, at du tænder for varmen i feriehuset i perioden, da målingen ellers ikke vil være akkurat. Det er dog nødvendigt at måle radonværdien, hvis man vil undgå alvorlige sygdomme som følge af forhøjet radon i huset – det er, med andre ord, en rigtig god investering.

Målingen foregår i praksis således, at målefirmaet sender radonmålerne med posten, og du skal herefter selv sørge for at placere dem i forskellige opholdsrum i dit feriehus.

Måleenhederne har samme størrelse som en tændstikæske, såfremt du vælger det anbefalede dosimeter og ikke en elektrisk måler.

Tip
På RadonAnalyse.dk kan du læse mere om radonmålere og bestille det antal målere, du skal bruge til dit feriehus.

Hvad er grænseværdien for radon?

Myndighederne i Danmark har fastsat en grænseværdi for radonindholdet i nye huse på 100 Bq/m3 indeluft ud fra WHO’s anbefaling.

Den gennemsnitlige koncentration i danske enfamiliehuse ligger på 77 Bq/m3, hvorimod den for flerfamiliehuse som eksempelvis etageejendomme kun ligger på 18 Bq/m3.

Hvis niveauet i din feriebolig er over 100 Bq/m3 indeluft, anbefales det, at der igangsættes enkle og billige foranstaltninger for at reducere niveauet.

Hvis den til gengæld overstiger 200 Bq/m3, skal der igangsættes mere effektive foranstaltninger.

 

 

 

 

 

You may also like...