Må jeg holde ferie, når jeg modtager dagpenge?

Hvis du er på dagpenge, kan det være svært at finde hoved og hale i de mange regler, der er i forbindelse med eksempelvis jobsøgning og ferie. Du er dog heldigvis berettiget til ferie, når du er på dagpenge, du skal blot følge nogle få og simple regler.

Læs denne artikel, hvor vi guider og fortæller dig, hvordan du skal forholde dig, hvis du planlægger en ferie sydpå i sommerferien.

Hvad er feriedagpenge?

Du har mulighed for at få udbetalt feriedagpenge, såfremt du har ret til dagpenge. Du optjener nemlig feriedagpenge på baggrund af de ydelser, du modtager fra a-kassen eller kommunen i løbet af et kalenderår.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Du er medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
 • Du holder ferie og har ophold i Danmark op til feriens begyndelse
 • Du er i arbejde som lønmodtager eller ledig
 • Du har holdt den ferie, som du har optjent ved arbejde.

Hvis du er ledig, er det meget vigtigt, at du husker at melde ferie hos dit Jobcenter seneste 14 dage inden, din ferie starter.

Det gælder også, hvis du er i virksomhedspraktik eller andre former for aktivering, hvor du samtidig er meldt ledig på jobnet.dk.

Læs meget mere om regler i forbindelse med feriedagpenge, så du ved, hvordan du skal forholde dig inden sommerens ferie sydpå.

Dette skal du huske inden ferien

Selvom du nu er i lønnet arbejde, kan du godt få udbetalt de feriedagpenge, som du har optjent, mens du modtog ydelser fra en a-kasse eller kommunen.

Du vil her modtage et brev med en opgørelse af antallet af feriedage med feriedagpenge, du kan holde i det kommende ferieår.

Du skal dog huske, at du skal have opbrugt den ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt dine feriedagpenge.

Du kan altid undersøge, om du har feriepenge til gode hos en arbejdsgiver ved at tjekke din Feriekonto på borger.dk.

Du kan dog godt få udbetalt feriedagpenge i forlængelse af, at du afholder den ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver.

Din ferie kan altså godt være et miks mellem feriedagpenge og feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver.

Hvornår kan du ikke få udbetalt feriedagpenge?

Overordnet set kan du ikke modtage feriedagpenge, hvis du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan altså ikke modtage feriedagpenge hvis:

 • Du ikke er medlem af en a-kasse
 • Du er sygemeldt
 • Du er ledig og er på barsels- eller forældreorlov
 • Du driver selvstændig virksomhed på fuldtid eller som bibeskæftigelse uden ret til dagpenge
 • Du er på fleksydelse eller arbejder i et fleksjob
 • Du er i seniorjob
 • Du er overgået til efterløn
 • Du fylder 65 år eller af andre årsager ikke er medlem af en a-kasse længere.

Du burde nu være blevet en del klogere på, hvordan ferie og dagpenge hænger sammen.

Du må altså gerne holde ferie, endda med ret til feriedagpenge, hvis disse er optjent hos din a-kasse, og du husker at melde ferie i god tid.

Her kan du yderligere læse mere om dagpengereglerne for ferie.

You may also like...